POLITIEKE LOOPBAAN

politieke loopbaan

 

    • gemeenteraadslid van de stad Aalst (1 januari 2001 - 2 januari 2007)
  • schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing, Wonen en Energie van de stad Aalst (2 januari 2007 - 2012 )
    momenteel lid van

    • College van burgemeester en schepenen als 1e schepen
      (Samenstelling gemeenteraad)
    • Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie als 1e schepen
      (Andere adviesorganen i.v.m. de gemeenteraad)
    • Openbaar Entrepot - Bestuurscomité als vertegenwoordiger stad Aalst
      (Rechtspersonen)
    • Verenigde Commissies als 1e schepen
      (Gemeenteraadscommissies)
    • vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D.) - Algemene Vergadering als vertegenwoordiger
      (VZW's)
    • Waterschap "Land van Aalst" - Stuurgroep als plaatsvervanger
      (Decretale raden)
    • Sociaal Huis Aalst - Bestuursorgaan als vertegenwoordiger stad Aalst
      (Andere verenigingen)
    • Intergem - Raad van Bestuur als vertegenwoordiger stad Aalst
      (Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunale)
    • Intergem - Regionaal Adviescomité Aalst als voorzitter
      (Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunale)
    • T.M.V.W. - Algemene Vergadering als plaatsvervanger
      (Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunale)
    • Afdeling Fractievoorzitters en -ondervoorzitters als lid (college burgemeester en schepenen)
      (Andere adviesorganen i.v.m. de gemeenteraad)
    • Intergem - Directiecomité als vertegenwoordiger stad Aalst
      (Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunale)

      Historiek
    • Afdeling belast met de werkzaamheden van de begrotingscommissie vanaf 24/04/2007
    • Afdeling Fractievoorzitters en -ondervoorzitters vanaf 28/01/2003
    • College van burgemeester en schepenen vanaf 01/01/2007
    • Commissie Economische Zaken, Middenstand, Werkgelegenheid, Internationale en Juridische Zaken tot 31/12/2006
    • Commissie Financiën en Regie Waterbedeling vanaf 30/01/2001 tot 31/12/2006
    • Commissie Jeugd, Sport, Gezinszorg en Vrije Tijd tot 31/12/2006
    • Commissie Mobiliteit tot 31/12/2006
    • Commissie Openbare Werken en Patrimonium vanaf 30/01/2001 tot 31/12/2006
    • Commissie Personeel en Communicatie tot 31/12/2006
    • Commissie Veiligheid vanaf 30/10/2001 tot 31/12/2006
    • Ethias - Arbeidsongevallen tot 28/05/2007
    • Gemeenteraad vanaf 01/01/2001 tot 01/01/2007
    • GOMOV tot 31/12/2006
    • ILvA tot 29/01/2007
    • Intercommunale Westlede tot 05/03/2007
    • Intergem vanaf 22/03/2007
    • Milieuraad tot 25/02/2008
    • OMOB - Arbeidsongevallen tot 02/12/2003
    • Openbaar Entrepot vanaf 29/05/2007
    • Sociaal Huis Aalst vanaf 29/05/2007
    • SOLvA tot 29/01/2007
    • T.M.V.W.
    • Uw eigen huis der Vlaanderen tot 26/03/2007
    • Verenigde Commissies
    • vzw Aalsterse Sportcentra tot 26/03/2007
    • vzw Beschuttende Werkplaatsen tot 26/03/2007
    • vzw Daensmuseum en Archief van de Vlaamse Sociale Strijd tot 23/04/2001
    • vzw Dienstverlening Aalsters Verenigingsleven (DAV) tot 26/03/2007
    • vzw Documentatiecentrum en Archief voor Daensisme en Hedendaagse Geschiedenis van de Denderstreek (D.A.D.D.)
    • vzw Jeugdanimatie tot 26/03/2007
    • vzw Logo Regio Aalst tot 23/04/2007
    • Waterschap "Land van Aalst" vanaf 29/04/2008

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |