WIE IS ANN ?

Op één slippertje na is zij een echte Aalstenaar. Geboren te Gent op 18 maart 1963 verblijft zij onafgebroken in de keizerlijke stede.

Eerst op de Affligemdreef om vervolgens met haar ouders, broer en zuster haar jeugdjaren door te brengen in het hartje van Aalst, waarna zij zich sedert een tiental jaar gevestigd heeft in Nieuwerkerken.Haar vader, Octaaf Van de Steen heeft gedurende zijn ganse loopbaan vele Aalstenaars voorzien van geneesmiddelen door zijn
tewerkstelling in het Huis der Mutualisten op de Molendries. Moeder, Josephien Janssens heeft honderden Aalstenaars helpen op de wereld zetten als vroedvrouw in het ASZ, het toenmalige Sint-Elizabeth ziekenhuis.

Deze medische omgeving beïnvloedde Ann geenszins, want na een volledige carrière in het Koninklijk Atheneum te Aalst, van lager tot hoger secundair, Latijn-Grieks, studeerde zij aan de Vrije Universiteit Brussel rechten.

In 1986 vestigde zij zich als advocaat in Aalst aanvankelijk op de Graanmarkt en tot op vandaag in het advocatenkantoor Cottyn, waar zij vennoot is, op de Leopoldlaan.

Gezien haar zeer grote sociale ingesteldheid was het niet verwonderlijk dat haar voorkeur uitging naar strafrecht, jeugdrecht,

personen- en familierecht. Bij uitstek die takken van het recht waar de mens centraal staat.

Ann behoort nu tot het selecte kransje van de strafpleiters en hoort volgens het weekblad Knack thuis in de eerste tien van de Assisenpleiters.

Sinds 2000 is zij ook gemeenteraadslid.Als bezige bij is zij lid van de commissies mobiliteit, veiligheid, openbare werken, financiën, personeel en economische zaken. Zij zetelt tevens in het directiecomité financiering van TMVW en in de algemene vergadering van het crematorium.

Veel vrije tijd blijft niet meer over zodat haar aanvankelijke hobbys naar het tweede plan zijn verschoven. Van acteren in amateur gezelschappen komt al helemaal niets meer in huis doch haar skivakanties blijven tot op vandaag heilig samen trouwens met haar vrienden en familie.

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |