21 juli toespraak 2013, Ann Van de Steen

Geachte Collega’s Schepenen en Gemeenteraadsleden,

Geachte Voorzitter van het Verbond van Vaderlandslievende verenigingen,

Geachte Voorzitters, bestuursleden, leden en sympathisanten van de Vaderlandslievende verenigingen,

Dames en Heren uit de Militaire, Politionele en Juridische Overheden,

Dames en Heren van de pers,

Dames en Heren,

 

21juli. Ons jaarlijks rendez-vous om de nationale feestdag van ons land te vieren.  Het is niet zomaar een 21 juli als alle anderen. Zo net heeft in Brussel Koning Albert zijn abdicatie getekend en zal straks Kroonprins Filip de 7de Koning der Belgen worden. Na de ‘founding-father’ van de familie, Leopold I, is het nog maar de tweede maal dat een vorst op 21 juli trouw zweert aan onze grondwet.

Een nieuwe vorst, een nieuw geluid! Met een koningshuis, eigen aan het nationalisme van 1830, zouden we het vandaag niet meer redden. De tijden zijn veranderd. We leven in de 21ste eeuw. Een monarchie in Europa zal maar overleven als ze zich aanpast aan onze hedendaagse gewoonten. Zeker in een land als België dat evolueerde van een strak centralistisch land naar een moderne federale staat. Als Laken dit beseft en het respect betoont voor al onze instellingen, zullen we nog lang de stabiliserende factor van de monarchie mogen ervaren. België zal maar België-in-Europa blijven in de mate dat de gewesten en de gemeenschappen naar waarde worden geschat.

Een relatief jonge vorst, met vier moderne opgroeiende kinderen heeft alles in zich om de polsslag van het hedendaagse België te voelen. Samen met zijn charmante echtgenote, straks onze nieuwe koningin, kunnen ze de vernieuwing gestalte geven.

Sire, u blijft de vrijheid hebben om te kiezen welke werkbezoeken u aflegt en welk monumenten u inhuldigt. Maak van die vrijheid gebruik! Laat u hierbij niet leiden daar de salonpolitiek in de Wetstraat, maar door het echte leven in de Dorpsstraat. Verwissel uw das voor een trui en trek de gemeenten en steden in. Liefst zonder een halve protocollaire autobus in uw kielzog. Zo zult u ontdekken hoe het echte Vlaanderen, Wallonië en Brussel er uitzien. Vergaap u niet aan onze mooie villawijken, maar wees je bewust dat er jaar na jaar, maand na maand, dag na dag meer armoede leeft onder uw medeburgers. Uw vader Koning Albert zette vorig jaar ons aller Kamiel Sergant in de bloemetjes. Zeker en vast niet alleen om ons carnaval te eren. De inzet van onze Keizer voor de zwakken, voor wie het moeilijk heeft, voor wie op zoek is naar zijn of haar beloofde land, speelde op zijn minst even hard mee.

Ik nodig U uit, incognito, in contact te treden met wie dagelijks moet vechten om de eindjes aan elkaar te knopen, wie medische verzorging moet ontberen omdat het niet meer betaalbaar is, wie eenzaam is en zonder familie en vrienden een deel van zijn leven moet doorbrengen… bij deze mensen zult u het echte België ontdekken, Sire!

Dames en Heren,  de wisselwerking monarchie-bevolking is belangrijk.  In een uniek federaal land als België is het allemaal niet eenvoudig. Aan wie van België houdt, om te bewijzen dat een unieke koninklijke federatie in het hart van Europa haalbaar is. Kijken naar de anderen, is daarbij een slechte raadgever. Uitgaan van de eigen sterkte, de eigen kracht, is een positief en winnend leidmotief.

 Beste mensen met een warm hart voor België hier aanwezig,

In alle bescheidenheid, als we met zen allen vinden dat België een meerwaarde heeft voor ons leven, onze maatschappij, onze kinderen… dan zullen we met zijn allen het geweer van schouder moeten veranderen. Nieuwe Aalstenaars, die vaak grote overtuigde Belgen zijn, betrekken bij de feesten. De jeugd op een speelse en ludieke wijze respect voor het vaderland bijbrengen in harmonie met onze Vlaamse deelstaat en de Europese koepelunie. De Aalstenaar, die 21 juli vaak een doodse dag vindt, het gevoel geven dat het op 21 juli aangenaam vertoeven is in onze stad.

Als schepen van stadsvernieuwing en openbare werken heb ik al voor nieuwe en functionele pleinen gezorgd. En er komen er nog… De bal ligt in het kamp van de Aalsterse verenigingen om deze pleinen te gebruiken, tot leven te laten komen. Ook op 21 juli!

En stel U daarbij niet de te gemakkelijke vraag: “Wat kan Aalst voor België én 21 juli doen? Maar vraag: “Wat kan u voor België én 21 juli doen?!” Het antwoord op deze vraag zal recht-evenredig zijn met de wijze waarop 21 juli zal verder leven in deze stad-aan-de-Dender.

Dames en Heren, ik nodig u uit in de toekomst de handen nog meer in elkaar te slaan. “Eendracht maakt macht”. 21 juli, de herdenking van de Wapenstilstand op 11 november en Vredesdag op 8 mei : geef ze een meerwaarde! Maak er herdenkingen van de 21ste eeuw waardig.

En laten we dan straks het glas heffen op onze nieuwe vorst….

Leve Koning Filip! Leve het Federale België!

 

Ann Van de Steen

21 juli 2013

Foto's:  nl. Fernand Van Langenhoven

 

 

 

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |