21 juli toespraak 2013, Ann Van de Steen

Geachte Collega’s Schepenen en Gemeenteraadsleden,

Geachte Voorzitter van het Verbond van Vaderlandslievende verenigingen,

Lees meer...

Pilootproject Slimme meters

Pilootproject Slimme meters in uitvoering

In 2009 is Eandis gestart met een beperkt proefproject rond slimme meters te Leest en Hombeek. Na gunstige evaluatie werd een verdere uitrol opgestart waarbij 40.000 meters geplaatst worden over gans Vlaanderen, in een beperkt aantal pilootgebieden. De Stad Aalst maakt deel uit van dit proefproject.

Lees meer...

Hopmarkt in laatste fase

Bouwput Hopmarkt in laatste fase

Lees meer...

Krachtlijnen Bestuursakkoord stad Aalst

Om alle karikaturale berichtgeving eventjes recht te zetten wil ik jullie hierbij de krachtlijnen van het bestuursakkoord van de stad Aalst laten lezen. Ik ben van  oordeel dat er geen zaken in terug te vinden zijn die in strijd zijn met de waarden waarvoor Sp.a staat !

Lees meer...

Heffing op zonnepanelen : waar zijn we mee bezig !?

Dit weekend lazen wij het volgende in de krant : “De distributienetbeheerders Eandis en Infrax hebben de violen gestemd over het aanrekenen van een netvergoeding van 50 euro per kilowatt voor de zonne-energie-installaties op privé­daken.

Lees meer...

De functionele fietsroutes

Strategie van de stad wat betreft de functionele fietsroutes.

Lees meer...

|Design by Printevent ® Web Solutions | © 2012 Alle Rechten Voorbehouden Ann Van de Steen |